Wat betekent de status ‘In transit’ of ‘Onderweg’? We leggen het uit! - Eurosender Blog (2024)

Eén van de meest voorkomende tracking statussen bij het verzenden van pakketten met koeriersdienst is ‘In transit’. Wat betekent het als een pakket onderweg is met de bezorger? Wat kan een reden zijn voor de vertraging van de bezorging van uw pakket? En wat gebeurt er als uw pakket bij Douane ligt? Ontdek het hieronder.

De betekenis van de tracking status ‘In transit’ is dat uw pakket nog onderweg is met de bezorger naar de volgende bestemming. Bij standaard verzendingen is de dag van levering afhankelijk van een aantal factoren. Met andere woorden zijn er een paar mogelijkheden met betrekking tot waar uw pakket zich nu kan bevinden: uw zending heeft net het afhaalmagazijn verlaten, bevindt zich tussen twee depots, gaat door de grenscontrole of is al onderweg voor de uitlevering met de bezorger naar uw adres. In sommige gevallen kan de track en trace status tussentijds veranderd worden om u van meer gedetailleerde informatie te voorzien. Het gebeurt ook vaak dat uw zending deze status behoudt totdat het afgeleverd wordt.

Wordt uw pakket verzonden met Eurosender? Controleer of de status van uw pakket is tussentijds gewijzigd.

Waarom is mijn pakket nog onderweg met de bezorger?

Helaas kan het ook gebeuren dat uw pakket vertraagd is bij de transporteur. Veel situaties kunnen een reden zijn voor een vertraging in de levering. Lees hieronder waarom het pakket nog onderweg kan zijn terwijl het al zou moeten worden afgeleverd:

 • Pakket is te groot/zwaar – als de grootte en het gewicht van uw pakket de limiet overschrijden, kan uw pakket teruggestuurd worden naar de afzender of bent u verplicht om extra toeslagen te betalen (afhankelijk van het koeriersbedrijf).
 • Verkeerd of onvolledig adres – Dit is de meest voorkomende oorzaak van onleverbare zendingen. Controleer altijd of uw adres alle benodigde gegevens bevat.
  Oplossing: Ziet u een fout of onvolledig adres? Neem contact op met het koeriersbedrijf zodra u zich realiseert dat uw bestelling onvolledige of verkeerde gegevens bevat.
 • Wijzigingen in de bestelling – Als u heeft gevraagd om het afleveradres te wijzigen, kan dit een andere reden zijn waarom uw pakket vastzit tijdens het transport.
  Oplossing: Het kan even duren voordat de adreswijziging is verwerkt, vooral als het pakket al onderweg is met de bezorger. Daarom raden we u aan om te wachten op de updates in het tracking systeem en contact op te nemen met het koeriersbedrijf als uw zending wat meer dagen onveranderd blijft met de tracking status ‘In transit’.
 • Slechte verpakking – Slechte kwaliteit van het pakket kan invloed hebben niet alleen op de veiligheid van goederen, maar ook op de veiligheid van het personeel dat voor uw pakket zorgt. Als uw pakket dus tekenen van lekkage of scherpe objecten vertoont, zal de koerier de verzending hoogstwaarschijnlijk stopzetten.
  Oplossing: Als het pakket lekkage vertoont, wordt het verder gecontroleerd. Als de koerier artikelen aantreft die niet worden aanbevolen voor verzending, wordt deze helaas teruggestuurd naar de afzender of vernietigd.
 • Pakket bevat verboden goederen/stoffen – Verwacht u een artikel dat op de lijst staat met verboden en beperkt toegelaten goederen? Als het is vastgesteld dat het pakket geen verboden inhoud bevat, wordt uw pakket zo snel mogelijk uitgeleverd door de bezorger.
  Oplossing: Als tenminste één van de bovenvermelde goederen verzonden is, kan uw pakje helaas vernietigd worden of teruggestuurd naar de verzender door de koeriersdienst.
 • Pakket bij de Douane – Wordt uw pakket vanuit het buitenland verzonden? In geval van verdachte inhoud start de Douane een onderzoek. Dan kan de inhoud (gedeeltelijk) in beslag genomen worden. U ontvangt hiervan een bericht.
 • Vertragingen veroorzaakt door weeroverlast, stakingen, pakketdrukte rondom Black Friday en Sinterklaas en andere onvoorziene omstandigheden.
  Oplossing: We begrijpen dat het moeilijk kan zijn, maar in dergelijke gevallen kunt u het beste gewoon wachten tot het pakket arriveert.
 • Pakket verloren – Dit wilt u zeker niet horen. Helaas is het iets dat inderdaad kan gebeuren.
  Oplossing: U kunt een claimprocedure starten als uw pakket verloren is gegaan om terugbetaling aan te vragen.

Wat moet ik doen als de status van mijn zending al een tijdje niet meer veranderd wordt?

U kunt de zaak in eigen handen nemen als de track and trace status van uw pakket meerdere werkdagen onveranderd blijft met de status ‘In transit’. Hiervoor geldt een regel:

 • minstens 5 werkdagen voor zendingen naar een buurland
 • minstens 10 werkdagen voor het Verenigd Koninkrijk en alle andere landen.

Wat kunt u doen? Neem in dat geval contact op met de afzender. Alleen de afzender kan namelijk een klacht indienen. Als de levering via Eurosender is geregeld, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze specialisten die zijn best zal doen om u te helpen.

Is uw pakketje uit buitenland niet aangekomen? Hoe lang mag een pakket bij de Douane liggen?

Voor zendingen die vanuit niet-EU-landen naar de EU komen, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De Douane mag uw pakket maximaal 30 dagen vasthouden. Als uw pakket bij de Douane ligt, betekent het dat het gecontroleerd moet worden of de goederen binnen Nederland mogen. Uw pakket wordt vermoedelijk tegengehouden vanwege onvolledige documentatie of wachten op in- en uitklaringsinstructies.

Als u uw pakket uit het buitenland nog niet ontvangen heeft, dan kan het ook betekenen dat uw pakket onderweg is tussen twee hub-locaties.

Kan ik een terugbetaling aanvragen als de levering te laat was?

Zowel het koeriersbedrijf als de ontvanger van de goederen wil zeker niet in een dergelijke situatie zijn; een vertraagde levering is echter niet zo ongewoon. Koeriersbedrijven geven u altijd de geschatte bezorgtijd, wat betekent dat ze de levertijd niet gegarandeerd is en de levering langer kan duren. Met andere woorden, als het pakket wat later afgeleverd wordt dan geschat, wordt het waarschijnlijk niet terugbetaald. Als u alle instructies voor verzending heeft gevolgd en uw pakket niet geleverd wordt of beschadigd is door het koeriersbedrijf, heeft u het recht op terugbetaling. Als uw pakket echter niet aan alle vereisten voldoet (bijvoorbeeld de verpakking, de inhoud, de vereiste documentatie of iets anders), dan heeft u helaas geen recht op terugbetaling.

Heeft u het pakket met Eurosender verzonden? Is de tracking status van uw goederen‘ In transit’? Vraagt u uzelf af ‘waar is mijn pakket?’ Neem contact met ons op! Onze helpdesk zal u graag helpen bij het zoeken naar de reden waarom uw pakket nog onderweg is, evenals de stappen die genomen moeten worden.

Help mij mijn pakket te vinden!

Wat betekent de status ‘In transit’ of ‘Onderweg’? We leggen het uit! - Eurosender Blog (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 6112

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.